Wyposażenie

Wyposażenie oczyszczalni ścieków.

Proces oczyszczania ścieków pochodzących z mycia pojazdów wymaga zastosowania urządzeń, które tworząc układ technologiczny skutecznie usuną zanieczyszczenia i pozwolą na odprowadzenie nadmiaru ścieków do kanalizacji sanitarnej lub odzysk wody dla układów pracujących w obiegu zamkniętym.

Polecamy sprawdzone urządzenia gwarantujące jakość ścieków odpowiadającą obowiązującym normą oraz coraz ostrzejszym wymogom przepisów ochrony środowiska.

Flotatory – urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń lżejszych od wody – głównie ropopochodnych, tłuszczów itp. występujących w stanie wolnym. Zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania a dzięki dobremu napowietrzeniu ścieków umożliwiają stosowanie preparatów biologicznych z bakteriami tlenowymi. Działanie flotatorów jest bezobsługowe, nie wymagające dodatkowych materiałów eksploatacyjnych. Wykonywane są jako oddzielne zespoły lub elementy do zabudowy w istniejących komorach osadnikowych.


Filtry koalascencyjno-sorpcyjne – przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych występujących w postaci emulsji niestabilnych. Włączone do instalacji za zespołem flotatora zapewniają wymaganą czystość ścieków (poniżej 5mg/dm[3]). Wkład filtra pochłania zanieczyszczenia i wymaga okresowej wymiany (średnio raz na dwa lata). Zespoły filtrów wykonywane są do jako gotowe do zainstalowania.


Osprzęt kontrolno – pomiarowy – czujniki ropopochodnych, poziomu ścieków , sygnalizatory oraz układy monitorowania i sterowania pracą oczyszczalni ścieków wykonane w oparciu o sterowniki PLC.
Instalacje technologiczne i pomocnicze – zespoły rurociągów, pomp i przyłączy optymalizujące pracę zespołu oczyszczalni i służące m.in. do usuwania zanieczyszczeń i gromadzenia w przeznaczonych do tego celu miejscach.

Wyposażenie oczyszczalni jest każdorazowo dobierane i wykonywane do istniejącej myjni z uwzględnieniem bieżących i docelowych potrzeb. Materiały używane do produkcji są najwyższej jakości (stal kwasoodporna) i gwarantują długoletnią pracę.

Świadczymy ponadto usługi w następującym zakresie:

  • wykonywanie projektów technologicznych układów myjni pojazdów,
  • oczyszczania ścieków i odzysku wody
  • dobór urządzeń technologicznych
  • pomoc w projektowaniu i realizacji obiektów myjni i oczyszczalni
  • doradztwo i ekspertyzy techniczne w tym przedmiocie
wypos_1
wypos_2
wypos_3
wypos_4
wypos_5


Co możemy dla Ciebie zrobić?

Skontaktuj się, by omówić zakres usług dla Twojej firmy