Usuwanie zanieczyszczeń

Usuwanie zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków

Komfort związany z usuwaniem zanieczyszczeń z komór układów oczyszczania ścieków pochodzących z mycia pojazdów jest wątpliwy i zawsze wiąże się ze znacznymi kosztami.

Polecamy sprawdzone instalacje i urządzenia gwarantujące kontrolę poziomu i usuwanie zanieczyszczeń w sposób ciągły do odpowiednich pojemników umożliwiających łatwy wywóz do miejsca utylizacji. Spełnione są przy tym wymagania przepisów ochrony środowiska.

Usuwanie piasku, błota i szlamu odbywa się za pomocą zespołu pomp powietrznych oraz pompy wirowej wprost do specjalnego kontenera. Woda odsącza się przez układ filtracyjny i wraca do obiegu a w kontenerze pozostaje tylko piasek. Kontener przystosowany jest do załadunku i przewozu typowymi samochodami do wywozu kontenerów na śmieci.

Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych następuje dzięki współpracy pompy i czujnika. Kiedy w zbiorniku zgromadzi się określonej grubości warstwa zanieczyszczeń, wówczas pompa odsysa je do pojemnika ustawionego na zewnątrz. Pełen pojemnik jest zabierany przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

Zalety systemu:

  • automatyczna praca
  • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń (nie ma potrzeby wywozić wody)
  • zmniejszenie częstotliwości czyszczenia komór zbiorników
  • istotne zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni

Polecamy:

  • kompletne instalacje
  • kontenery magazynowe błota
  • pompy błota, ropopochodnych i pompy recyrkulacji szlamu
  • czujniki i sondy grubości zanieczyszczeń ropopochodnych
usuwanie_1


Co możemy dla Ciebie zrobić?

Skontaktuj się, by omówić zakres usług dla Twojej firmy