O firmie

Zarząd jednoosobowy - prezesem spółki jest mgr inż. Jan Bartoszewicz. Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych i składa się ze 100 udziałów
Numer identyfikacji podatkowej: 584-020-06-14

Szanowni Państwo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BARTEX z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 11 została założona w roku 1990 i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000140526.

Podstawowym przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja i usługi w zakresie maszyn i urządzeń. Specjalizujemy się w wykonywaniu:

  • myjni pojazdów wielkogabarytowych: autobusy, samochody ciężarowe (TIR-y) oraz pojazdy kolejowe
  • układów oczyszczania ścieków z mycia pojazdów
  • odzysku wody ze ścieków (obiegi zamknięte)
  • bram skrzydłowych dużych rozmiarów  wraz z napędami i automatyką do hal naprawczych i magazynowych
  • projektowanie i wykonywanie nietypowych urządzeń i specjalistycznego oprzyrządowania
  • remontów lub modernizacji myjni i oczyszczalni istniejących
  • serwisowaniu oraz dostawie części zamiennych i eksploatacyjnych
  • projektów technologicznych, technicznych, opinii i doradztwa w tym zakresie

Zarówno urządzenia myjące jak i układy oczyszczania ścieków wykonywane są całkowicie przez naszą firmę od szeregu lat i gwarantują odpowiedni poziom techniczny i parametry pracy mieszczące się swobodnie w normach określonych przez przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonujemy komplety urządzeń obiegów zamkniętych ścieków w oparciu o potrzeby Użytkownika, a w obiektach istniejących dostosowujemy do rzeczywistych możliwości. Pozwala to na istotne obniżenie kosztów realizacji, późniejszej eksploatacji, zwrot poniesionych nakładów i co równie ważne – obiekty stają się przyjazne środowisku.

Działalność nasza udokumentowana jest stosownymi referencjami.


O Firmie Bartex Sp. z o.o.

O Firmie Bartex Sp. z o.o.- Oczyszczalnie

O Bartex Sp. z o.o.


Nasza oferta

Podstawowym przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja i usługi w zakresie maszyn i urządzeń.


Myjnie

Myjnie pojazdów wielogabarytowych.

Oczyszczalnie

Urządzenia do odzysku wody typu UOW-12

Bramy

Z napędami elektropneumatycznymi

Urządzenia specjalne

Urządzenia asenizacyjne oraz konstrukce i urządzenia.